צוות המרפאה:

ד"ר פחרי חסן

פקס:

04-6264965

  • רח' הרצוג 6 ,קניון אורות, אור עקיבארח' הרצוג 6 ,קניון אורות, אור עקיבא
  • 057-9374935057-9374935
חזרה לרשימה