Geistlich Combi-Kit Collagen מכיל 100 מ"ג של Geistlich Bio-Oss® Collagen ו Geistlich Bio-Gide® 16X22

בשימוש יחדיו, השניים משלבים תכונות אופטימליות לשימוש רכסים ולאוגמנטציות עצם קטנות.

קלינאים מובילים סומכים על Geistlich Combi-Kit Collagen בגלל:

  • החומרים הביולוגיים של Geistlich ניתמכים במחקרים מדעיים ובניסיון קליני מוצלח של שנים.
  • שימוש ב Geistlich Combi-Kit Collagen בטיפול במכתשית לאחר עקירה הינו טיפול אמין לשמירת פרופיל הרכס. 4-6
  • רגנרצית עצם מודרכת GBR בעזרת החומרים הביולוגיים של Geistlich מקנהיציבות ניפחית ארוכת טווח ושמירת מקום. 7

Geistlich Combi-Kit Collagen הינו חבילה משולבת נוחה של :

  • 100 מ"ג של Geistlich Bio-Oss® Collagen.
  • Geistlich Bio-Gide® 16X22 

Geistlich Combi-Kit Collagen