®Geistlich Bio-Oss זמין בחמש אריזות בכמויות נוחות של גרגירים קטנים או גדולים, אשר ניתן להתאים בקלות לאתרי פגם.

גרגירי ®Geistlich Bio-Oss קטנים (0.25-1 מ"מ)

  • מאפשר התאמה טובה סביב קווי המתאר של פני השטח הפגם.
  • שימושי במיוחד לפגמים קטנים יותר ולסידור מתאר של שתל עצם אוטוגני..
  • ניתן להשיג בגדלים הבאים:

0.25 גרם ~0.5 סמ"ק
0.5 גרם ~ 1 סמ"ק

1 גרם ~ 2 סמ"ק (חדש)
2   גרם ~ 4 סמ"ק

גרגרי ®Geistlich Bio-Oss גדולים (1 – 2 מ"מ)

  • מומלץ לאוגמנטציות עצם גדולות יותר.
  • ניתן להשיג בגדלים הבאים:

0.5 גרם ~  1.5 סמ"ק

1 גרם ~ 3 סמ"ק (חדש)
2 גרם ~  6 סמ"ק

® Geistlich Bio-Oss