®Geistlich Bio-Oss Pen זמין כשבתוכו גרגירים קטנים (פקק פילטר ירוק) וגרגירים גדולים (פקק פילטר אדום). ®Geistlich Bio-Oss Pen עם גרגירי ®Geistlich Bio-Oss קטנים (פקק פילטר ירוק: 0.25-1 מ"מ) מאפשר התאמה טובה סביב קווי המתאר ומגע קרוב לפני השטח הפגם. שימושי במיוחד לפגמים קטנים יותר ולסידור מתאר של שתל עצם אוטוגני.

®Geistlich Bio-Oss Pen עם גרגירי ®Geistlich Bio-Oss  גדולים (פקק פילטר אדום: 1-2 מ"מ)
• מומלץ לאוגמנטציות עצם גדולות יותר ולהרמת ריצפת הסינוס.

Geistlich Bio-Oss Pen® large granules