®Geistlich Bio-Oss Pen מוכן לשימוש במספר שלבים: סרטון

הכנת ®Geistlich Bio-Oss Pen הינה מהירה וקלה:

  • קרע את נייר האיטום המגן וסובב את פקק הביטחון.
  • לא להסיר את פקק הפילטר האדום/ירוק.
  • הנח את פקק הפילטר בתמיסת מים פיזיולוגיים סטרילית או בדם המטופל.
  • משוך את הדוחס אחורנית ודחוף קדימה מספר פעמים עד שכל גרגירי ®Geistlich Bio-Oss נירטבים.
  • לחילופין, ניתן להשתמש במזרק להזריק סליין או דם ישירות דרך פקק הפילטר.
  • יש לדחוס בעדינות החוצה שאריות נוזל.
  • החלף את פקק הפילטר בפיה המעוקלת.
  • הזרק ישירות לאתר המנותח.

Geistlich Bio-Oss Pen® Application