Geistlich Bio-Oss® Collagen מכיל 90% גרגירים קטנים של ®Geistlich Bio-Oss ו10% קולגן ממקור חזיר. הכמות הקטנה של הקולגן משפרת את תיפעול החומר, ותחליף העצם מאפשר יצירת עצם יעילה ומהימנה.
בלוק ה-Geistlich Bio-Oss® Collagen מגיע בגודל:

  • 100 mg (0.2 – 0.3 cm)

ובאריזה משולבת:

  • Geistlich Combi-Kit Collage (עם ®Geistlich Bio-Gide)
  • Perio-System Combi-Pack (עם ®Geistlich Bio-Gide)