יש תמיד להשתמש ב ®Geistlich Bio-Gide עם תחליף עצם, כמו ®Geistlich Bio-Oss או Geistlich Bio-Oss® Collagen. ההנחה של ממברנת ®Geistlich Bio-Gide היא פשוטה:
• מדידת הפגם עם פרוב פריודונטלי.
• חיתוך ממברנת הקולגן היבשה לצורה ולגודל הרצויים.
• הנחתה יבשה עם הצד המחוספס פונה לכיוון הפגם.
• הרטבה קלה של הממברנה באתר עם דם מהפגם.
ניתן לתפור את הממברנה או ליצבה עם פינים, אך אין צורך בכך במרבית המיקרים, הודות לתכונות ההידרופיליות ואדהזיביות המרשימות שלה.

®Geistlich Bio-Gide