מכתשיות פגומות לאחר עקירה:

 1. פגם מסוג דהיסנס נראה בברור בעצם הבוקלית לאחר עקירה של שן 14 ויצירת מתלה.
 2. אוגמנטציה עם Geistlich Bio-Oss® Collagen
 3. הנחת ®Geistlich Bio-Gide לכיסוי חומר האוגמנטציה
 4. 4 חודשים לאחר העקירה: נוצרה עצם בוקלית חדשה רבה

מכתשיות שלמות לאחר עקירה

 1. מצב התחלתי לפני עקירת שן 14
 2. המכתשית ממולאת עם Geistlich Bio-Oss® Collagen ונאטמת עם Geistlich Mucograft® Seal
 3. Geistlich Mucograft® Seal נתפר בתפר פשוט
 4. תוצאה סופית 7 חודשים לאחר עקירת השן

אוגמנטצית עצם מינורית

 1. אובדן עצם וחשיפה של תבריגי שתל אפיקליים
 2. הנחת ®Geistlich Bio-Oss
 3. הנחת ®Geistlich Bio-Gide
 4. ריפוי טוב של הרקמות הקשות והרכות 13 חודשים לאחר הניתוח

אוגמנטצית עצם גדולה

 1. פגם גרמי עם אובדן אופקי ניכר של עצם
 2. השתלת עתם קורטיקו-קנסלוטית מאזור הסנטר
 3. שיפור המתאר עם ®Geistlich Bio-Oss וכיסוי עם ®Geistlich Bio-Gide
 4. אתר השתלה מוכן לשתל 6 חודשים לאחר הניתוח

הרמת ריצפת הסינוס

 1. מקסילה אחורית אטרופית עם גובה לא מספק של עצם (>2-3 מ"מ)
 2. מילוי החלון הלטרלי עם ®Geistlich Bio-Oss לכיוון הקיר הגרמי הבוקלי
 3. החלון הלטרלי מכוסה עם ממברנת ®Geistlich Bio-Gide
 4. צילום פוסט אופרטיבי את אזור המילוי ואת השתלים

פגמים פריודונטליים

 1. מבט תוך-ניתוחי של הפגם הגרמי הדק המוארך.
 2. הפגם הבלי ממולך בחלקיקי עצם אוטוגנית יחד עם Geistlich Bio-Oss® Collagen
 3. כיסוי עם ממברנת Geistlich Bio-Gide® Perio שנחתכה לגודל המתאים והונחה ללא קיבוע
 4. המצב הקליני 6 שנים לאחר הניתוח מדגים מצב יציב לאורך זמן

פרי-אימלנטיטיס

 1. קונפיגורצית פגם מסוג Ic
 2. פגם מסוג Ic לאחר הנחת ®Geistlich Bio-Oss
 3. שיטת הממברנה בשיכבה כפולה עם ®Geistlich Bio-Gide על האספקט הוסטיבולרי והלינגואלי
 4. ממצאים רנטגניים לאחר 12 חודשים מדגימים תוספת עצם

*Schwarz et al. Clin Oral Implants Res. 2007 Apr;18(2):161–70

רגנרציה של ריקמה רכה

 1. מצב התחלתי: מטופל ללא ריקמה מקורנת מספקת
 2. ®Geistlich Mucograft נחתך לגודל הפגם ומונח באתר המקבל היבש
 3. ®Geistlich Mucograft ניתפר עם חוט 5-0 וסופח דם מהאתר המקבל
 4. השגת חניכיים מקורנות וצבע ומרקם מצוינים התואמים לריקמה הסמוכה לאחר 6 חודשים

** McGuire MK & Scheyer ET. J Periodontol. 2014 J Periodontol. 2014 Oct;85(10):1333–41