סקירה סיסטמטית של הצעדם הרגנרטיביים שיש לבצע בעיקבות טיפול אנטי-זיהומי, מדגימה כי ניתן למלא ביעילות פגמים  של פרי-אימפלנטיטיס עם תחליפי עצם1. ®Geistlich Bio-Oss מקנה יותר מילוי עצם רנטגני בפגמים של פרי-אימפלטיטיס בהשוואה לעצם אוטוגנית2.

כשדרוש מילוי של פגמים של פרי-אימפלניטיס, השימוש ב ®Geistlich Bio-Oss בשילוב עם ממברנות ®Geistlich Bio-Gide מדגים שיפור קליני מרשים3.

מקרה קליני:

טיפול כירורגי רגנרטיבי של פגם גרמי סביב שתל עם תוצאות טובות לאורך זמן.

פגמים הניגרמים על ידי פרי-אימלנטיטיס ניתנים לתיקון עם תחליף עצם ®Geistlich Bio-Oss בשילוב עם ממברנת  ®Geistlich Bio-Gide.

Case by Prof. Giovanni Salvi, Bern, Switzerland

References:

  1. Renvert S, et al.: Clin Oral Implants Res 2012; 23 Suppl 6: 84-94.
  2. Aghazadeh A, et al.: J Clin Periodontol 2012; 39(7): 666-73.
  3. Schwarz F, et al.: J Clin Periodontol 2009; 36(9): 807-14.