מקרה קליני:רגנרציה פריודונטלית באזור קידמי תחתון: טיפול בפגם גרמי בעל 2 קירות נרחב.

Case by Prof. Michael Christgau, Dusseldorf, Germany

השילוב של ®Geistlich Bio-Oss ו- Geistlich Bio-Gide® Perio עוזרות לרגנרציה מודרכת של רקמות.