מקרה קליני:רגנרציה פריודונטלית באזור קידמי עליון באזור האסתטי: פיתרון נסיגת חניכיים ומניעת ניידות שיניים.

Case by Dr. Pierpaolo Cortellini, Florence, Italy

®Geistlich Bio-Oss ו- Geistlich Bio-Gide® Perio עוזרות בהשגה מחדש של התאחיזה התפקודית.