מקרה קליני: הרמת רצפת הסינוס דרך חלון לטרלי תוך שימוש ב ®Geistlich Bio-Oss ו- ®Geistlich Bio-Gide (ללא עצם אוטוגנית)

ניתן להשתמש בפרוצדורות של הרמת רצפת הסינוס בחומרים ®Geistlich Bio-Oss ו ®Geistlich Bio-Gide דרך חלון לטרלי

Case by Dr. Pascal Valentini, Corsica, France