לאחר שמאבדים שן טוחנת או מלתעה, גובה עצם במקסילה האחורית לרוב אינו מספק להתקנת שתלים. הרמת ריצפת הסינוס (המכונה גם "הרמת סינוס") יוצרת גובה עצם רב יותר, או בגישה דרך הרכס או דרך חלון לטרלי.

בדיקות לפני הרמת סינוס

האוגמנטציה יכולה להתבצע לפני התקנת השתלים (בכירורגיה דו שלבית) או סימולטנית (ניתוח אחד). יש לבדוק את העצם השאריתית במקסילה האחורית ואנטומית הסינוס לפני שמתכננים באיזו טכניקה מבצעים ואת תיזמון ההשתלה. הטבלה הבאה מסכמת בפשטות את ההנחיות1-5:

Sinus Floor Elevation

 • גובה עצם שאריתית > 6-12 מ"מ
 • טכניקה דרך הרכס או חלון לטרלי
 • השתלה סימולטנית עם האוגמנטציה או בשלבים
 • גובה עצם שאריתית < 6 מ"מ
 • טכניקה של חלון לטרלי
 • כירורגיה דו שלבית

הרמת רצפת הסינוס עם חומרי השתלה מגדיל את גובה העצם במקסילה אחורית לפני או סימולטנית עם התקנת השתלים.

שימוש במוצרי Geistlich בעת הרמת רצפת סינוס

האמינות הגבוהה של החומרים הביולוגיים של חברת Geistlich לאינדיקציות הללו הודגמה ביותר מ200 מחקרים של אוגמנטציות של סינוס6. העדויות מצביעות על כך שחומרים קסנוגניים יוצרים תוצאות טובות יותר לטווח זמן ארוך בעת ביצוע הרמת סינוס מאשר חלקיקי עצם אוטוגנית7.

הנחת ממברנה כגון  ®Geistlich Bio-Gide מגדילה באופן משמעותי את שיעור שרידות השתלים. ניתן להניח גם ®Geistlich Bio-Gide כדי להגן על הממברנה השנידירית שעברה פרפורציה במהלך הניתוח ולריפוי.

מעל 200 מחקרים של הרמת סינוס הדגימו תוצאות פרדקטביליות עם מוצרים של Geistlich6.

References:

 1. Summers RB Compendium. 1994; 15(2):152, 154-6, 158 passim; quiz 162.
 2. Zitzmann NU: Int J Oral Maxillofac Implants 1997; 12(6): 844-52.
 3. Misch CE: Int J Oral Implantol 1990; 7(1): 9-17.
 4. Chiapasco M: Clin Oral Implants Res 2008; 19(4): 416-28.
 5. Chen S, et al.: ITI Treatment Guide 2011; Vol 5,  Quintessenz Publishing.
 6. Pubmed September 2013. Search term “Bio-Oss” and “Sinus”.
 7. Aghaloo TL, Moy PK: Int J Oral Maxillofac Implants 2007; 22: 49-70.
 8. Pjetursson BE, et al.: J Clin Periodontol 2008; 35 (Suppl. 8): 216-40.