מקרה קליני: אוגמנטצית עצם מינורית המבוצעת סימולטנית עם השתלת שתל 4-6 שבועות לאחר עקירת השן, יוצרת מראה אסתטי לאורך זמן.

החומרים הביולוגיים של חברת Geistlich עוזרים לבנות מחדש דהיסנס בוקלי במהלך השתלת השתל לתוצאות יציבות לזמן ארוך.

Case by Prof. Daniel Buser, Berne, Switzerland