תהליך היצור של מוצרים ביולוגיים כפוף למערכת ניהול איכות, וחברת Geistlich Pharma מוסמכת בהתאם לתקנים הבינלאומיים ISO 9001  ו-ISO 13485  .

ממברנות קולגן ומטריצות

Geistlich Pharma מייצרת את

 Geistlich Bio-Gide, Geistlich Bio-Gide Perio, Geistlich Mucograft, Geistlich Mucograft Seal – מוצרים מבוססי קולגן .  מוצרי גייסטליך כפופים לתקני איכות מחמירים.

בטיחות

Geistlich Bio-Gide, Geistlich Bio-Gide Perio, Geistlich Mucograft, Geistlich Mucograft Seal – עומדים בדרישות בטיחות קפדניות.

  • מיוצרים בלעדית מרקמות חזיר שוייצריות.
  • עיבוד קולגן לשימוש רפואי כפוף לרגולציות בטיחות מחמירות.

תהליך טיהור כימי

  • שומן וחלקי רקמות בלתי רצויים אחרים, מוסרים בתהליך טיהור אינטנסיבי רב–שלבי.
  • נטרול מיקרו-אורגנזימים פוטנציאליים.
  • תוצאת התהליך הינה מבנה קולגן ברמת טיהור גבוהה.
  • בדיקה קבועה של תהליכי היצור על ידי מוסדות עצמאיים ורשויות ממשלתיות.

חיטוי/סטרליזציה

  • חיטוי המוצרים על ידי קרינת גמא.
  • Geistlich Bio-Gide, Geistlich Bio-Gide Perio, Geistlich Mucograft, Geistlich Mucograft Seal – מסופקים באופן סטרילי באריזה דו-שכבתית.

תגובות אלרגיות

  • Geistlich Bio-Gide, Geistlich Bio-Gide Perio, Geistlich Mucograft, Geistlich Mucograft Seal מכילים קולגן; תגובה אלרגית וזיהום רקמות עלול להתרחש במקרים נדירים.

אין להשתמש במוצרים אלה במטופלים בעלי רגישות ידועה לקולגן.