®  Geistlich Mucograft Seal מטריצה מוכנה לשימוש בצורה עגולה ונוחה. המטריצה מהווה אלטרנטיבה לשתלי רקמה רכה. ® Geistlich Mucograft Seal מיועד לאיטום מכתשיות שיניים עקורות עם קיר בוקלי שמור בשילוב עם

Geistlich Bio-Oss ® Collagen בפרוצדורות של שימור רכס. המטריצה יוצרת מימדים פרדקטביליים לטיפול ברקמה הרכה.


קלינאים מובילים סומכים על ® Geistlich Mucograft Seal:

• אינבזיבי באופן מינימלי1,2
• אין מורבידיות של אתר קצירה1
• יוצר מימדים פרדקטביליים לרקמה הרכה לטיפול מאוחר יותר בה, ומאפשר השתלת שתל בזמן גמיש1
• ניתן לבצע השתלה מוקדמת 8-10 שבועות לאחר העקירה1
• מפחית זמן כסא כירורגי ביחס לשתלים אוטוגניים1
• ריפוי מהיר יותר של הרקמה הרכה בהשוואה לשתלים אוטוגניים3
• צבע טיבעי של הרקמה הרכה ומרקם תואם1,3
® Seal Geistlich Mucograft מכיל 2 מיבנים: חלק צפוף המקנה יציבות ומאפששר ריפוי פתוח. חלק ספוגי התומך בייצוב קריש הדם ובצמיחת תאי רקמה רכה.

References
  1. Geistlich Mucograft ® Seal Advisory Board Meeting Report, 2013. Data on file, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland
  2. Jung R, et al.: J. Clin Periodontol 2013; 40(1): 90-98
  3. Thoma D, et al.: J. Clin Periodontol 2012; 39: 157-65