® Seal Geistlich Mucograft מורכב ממטריקס קולגן ממקור חזיר ועוצב במיוחד לרגנרציה של רקמה רכה במכתשיות שיניים עקורות.

זמין בצורה עגולה נוחה:

® Seal Geistlich Mucograft בקוטר 8 מ"מ של מטריק קולגני

Geistlich Mucograft® Seal