רגנרציה של רקמה רכה קיבלה חשיבות הולכת וגדילה בשיחזור התיפקוד והמראה האסתטי.

החומרים הסטנדרטיים לרגנרציה של רקמה רכה הם שתל חניכיים חופשי אוטוגני ושתלי רקמת חיבור. אולם, קצירה של רקמות רכות מהחיך כרוכות בכאב, דורשות מיומנות טכנית ואורכות זמן.

מוצרי מדף לרקמות רכות, כגון  ®Geistlich Mucograft ו  Geistlich Mucograft® Seal מציעים יתרונות רבים על פני שתלים אוטוגניים הנילקחים מהחיך:

 • אין אתר תורם, משמע פחות כאב1,2,מורבידיות3,וזמן כיסא1,2,4.
 • מרקם טיבעי והתאמת צבע לרקמה הטיבעית הסובבת5,6.

השימוש ב- ®Geistlich Mucograft מומלץ לאזורים בהם דרוש טיפול של:

 • כיסוי רצסיות סביב שיניים
 • עיבוי הריקמה המקורנת סביב שיניים או שתלים

השימוש ב-Geistlich Mucograft® Seal מומלץ לאזורים בהם דרוש טיפול של:

 • איטום מכתשית לאחר עקירת השן ומילויה

®Geistlich Mucograft ו  Geistlich Mucograft® Sealמהווים אלטרנטיבה לשתלים אוטוגניים לרגנרציה של רקמה רכה1,2,4 ומונעים מורבידיות באתר התורם1,2.

Case by Dr. Myron Nevins, Florida, USA

References:

 1. Sanz M, et al.: J Clin Periodontol 2009; 36(10): 868-76.
 2. Geistlich Mucograft® Seal Advisory Board Meeting Report, 2013. Data on file, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland.
 3. Griffin TJ, et al.: J Periodontol 2006; 77(12): 2070-79.
 4. Lorenzo R, et al.: Clin Oral Impl Res 2012; 23(3): 316-24.
 5. McGuire MK & Scheyer ET: J Periodontol 2010; 81(8): 1108-17.
 6. Nevins M, et al.: Int J Periodontics Restorative Dent 2011; 31(4): 367-73.