Minor Bone Augmentation

רגנרצית עצם מודרכת GBR, היא פעולה כירורגית המשתמשת בחומרי השתלה וממברנות המשמשות כמחסום, על מנת לגרות ולכוון את צמיחת העצם החדשה לאתרי הפגם.

עצם אוטולוגית ו/או חומר ביולוגי, המונחים באזור חסר העצם, שומרים על מקום ומגרים יצירת עצם חדשה. ממברנות מכסות את הפגם הממולא, וחוסמות צמיחה של רקמה רכה לתוכו.

גישת הרגנרצית עצם מודרכת משמשת, לדוגמה, לשחזר עצם במיקרים של פגמים מסוג חלון-פנסטרציה או דהיסנס סביב שתלים, לפצות על חסרים גדולים בעצם הלסת, או כדי למנוע ספיגת עצם במכתשית של שן לאחר עקירה.

מדוע להשתמש בתחליף עצם במקום עצם אוטולוגית?
עצם אוטולוגיתמגרה בצורה הטובה ביותר יצירת עצם חדשה, ולפיכך נראה כחומר ההשתלה המועדף. אולם, קצירת עצם מהמטופל גורמת לכאב מאריכה את הניתוח ואת זמן הריפוי. בנוסף, עצם אוטוגנית חשופה למידה מסוימת של ספיגה1.

חומרים ביולוגיים מהווים אלטרנטיבה דומה לעצם אוטולוגית ומדגימים מספר יתרונות. תחליפי העצם של חברת Geistlich חוסכים למטופל כאב של קצירת העצם, מקנים שלד יציב ליצירת עצם, ועוזרים לקבל יציבות ניפחית לאורך זמן, הודות לקצה הספיגה האיטי שלהם2. מהסיבות הללו ®Geistlich Bio-Oss הינו חומר תחליף העצם השימושי ביותר ברפואת שיניים3,4.

מדוע להשתמש בממברנה כחוצץ?
השימוש בממברנה  מבטיח רגנרציה של עצם ללא הפרעה באזור מוגן, ומזרז מאוד רגנרציה של עצם5,6. יותר מ16 שנות ניסיון קליני הדגימו שממברנת קולגן, כמו ®Geistlich Bio-Gide , מהווה חציצה אידאלית ומבטיחה אינטגרציה ריקמתית אידאלית7,8 וריפוי ללא סיבוכים9. אין צורך בהסרה כירורגית כי הממברנה נספגת על ידי הגוף.

®Geistlich Bio-Oss ו ®Geistlich Bio-Gide הם המוצרים השימושיים ביותר בפרוצדורות רגנרטיביות כמו אוגמנטצית עצם מינורית3,4.

הם מבטיחים:

 • יצירת עצם אמינה10-15.
 • אוסאואינטגרציה מצוינת ושמירה ניפחית לאורך זמן12,16,17.
 • שיעור שרידות שתל לאורך זמן18.
 • ריפוי ללא סיבוכים9.
 • תוצאות אסתטיות מצוינות19.

החומרים הביולוגיים של חברת Geistlich אמינים ומקלים על הפרוצדורות גם אצל כירורגים פחות מנוסים.

GBR with Geistlich Bio-Oss® and Geistlich Bio-Gide®

References:

 1. Jensen T, et al.: Clin Oral Implants Res 2012; 23(8): 902-10.
 2. Orsini, G, et al.: Oral Dis 2007; 13(6): 586-93.
 3. iData Research Inc., US Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials Market, 2011.
 4. iData Inc., European Dental Bone Graft Substitutes and other Biomaterials Market, 2012.
 5. Perelman-Karmon M, et al.: Int J Periodontics Restorative Dent 2013; 32(4): 459-65.
 6. Wallace SS, et al.: Int J Periodontics Restorative Dent 2005; 25(6): 551-59.
 7. Schwarz F, et al.: Clin Oral Implants Res 2006; 17: 403-09.
 8. Schwarz F, et al.: Clin Oral Implants Res 2008; 19(4): 402-15.
 9. Becker J, et al.: Clin. Oral Implants Res 2009; 20(7): 742-93.
 10. Aghaloo TL, Moy PK.: Int J Oral Maxillofac Implants 2007; 22: 49-70.
 11. Orsini G, et al.: J Biomed Mater Res. B: Appl Biomater 74B, 2005; 448-57.
 12. Piattelli M, et al.: Int J Oral Maxillofac Implants 1999; 14: 835-40.
 13. Orsini G, et al.: Oral Diseases 2007; 13: 586-93.
 14. Traini T, et al.: J Periodontol 2007; 78: 955-61.
 15. Degidi M, et al.: Clin Implant Dent Relat Res 2009; 11(3): 178-82.
 16. Sartori S, et al.: Clin Implants Res 2003; 14: 369-72.
 17. Maiorana C, et al.: Int J Periodontics Restorative Dent 2005; 25: 19-25.
 18. Jung RE, et al.: Clin Oral Implants Res 2013; 24(10): 1065-73.
 19. Buser D, et al.: J Periodontol 2011; 82(3): 342-49.