איבוד שן, טראומה או הוצאת גידול עלולים לגרום לחסר גדול של עצם ברכס האלוואולרי. יש צורך באמצעים שיחזוריים כדי להגדיל כמות דלה של עצם.

בלוקים של עצם אוטוגנית הנקצרים מהלסת התחתונה או מהאגן הם הועדפים לשיחזור פגמים גדולים ברכס. אולם, בלוקים של עצם אוטוגנית נתונים למידה מסוימת של ספיגה1,2.

הנחה של חומרים ביולוגיים של חברת Geistlich על שתל בלוק עצם מפחית ספיגה

  • תחליף עצם ®Geistlich Bio-Oss המונח על שתל העצם האוטוגנית מפחית כיווץ שלו3,4.
  • ממברנת קולגן ®Geistlich Bio-Gide המכסה את האזור שעבר אוגמנטציה מפחית עוד יותר ספיגה של הרקמה הקשה1,2,5-7.

שילוב של עצם אוטוגנית עם ®Geistlich Bio-Oss ו ®Geistlich Bio-Gide משמר טוב יותר את האוגמנטציה לאורך זמן.

Combining autogenous bone with Geistlich Bio-Oss® and Geistlich Bio-Gide® better preserves augmentation in the long term.

References:

  1. Maiorana C, et al.: Int J Periodontics Restorative Dent 2005; 25(1): 19-25.
  2. Maiorana C, et al.: Open Dent J 2011; 5: 71-78.
  3. Schlegel KA, et al.: Int J Oral Maxillofac Implants 2003; 18(1): 53-58.
  4. Jensen T, et al.: Clin Oral Implants Res 2012; 23(8): 902-10.
  5. Proussaefs P, et al.: Int J Oral Maxillofac Implants 2002; 17(2): 238-48.
  6. Proussaefs P, et al.: Int J Periodontics Restorative Dent 2006; 26(1): 43-51.
  7. von Arx T & Buser D: Clin Oral Implants Res 2006; 17(4): 359-66.